Voorwaarden, privacy & Disclaimer

Voorwaarden, disclaimer & privacy in gewoon Nederlands ­čśë
  • 030witgoedreparatie┬« is een online-platform.
  • 030witgoedreparatie┬« treedt puur op als intermediair in het bij elkaar brengen van klant en leverancier. Bij uitvoer van de werkzaamheden is dan ook een overeenkomst van toepassing tussen klant en leverancier en zijn derhalve de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing van de gebelde/gekozen leverancier. Bent U na afloop ontevreden dan moet u het dus zelf met deze leverancier oplossen! (maar ik wil het wel graag weten !)
  •  030witgoedreparatie┬« werkt exclusief samen met geselecteerde partners. Deze partners treden op als leverancier en uitvoerder van deze werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden door hen uitgevoerd.
  • De aangesloten partners zijn:
  • Witgoed Verhuur wordt gedaan door: Bluemovement, onderdeel van : BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp , KvK nr. 33172709
  • Uw privacy:

    Wij brengen u in contact met een witgoedreparateur, door middel van het doorschakelen van uw telefonische oproep, of u komt in contact met een witgoedverhuurbedrijf dmv een link op de pagina. We weten niet wie u bent en verzamelen geen gegevens van U, met uitzondering van het door u gebruikte telefoonnummer, behalve als U anoniem belt, want dan weten we zelfs dat niet! Deze gegevens bewaren we zolang de wet dat vereist.
  • Gegevens van websitebezoekers worden alleen gebruikt voor interne marketing doeleinden, en ja: daarvoor worden o.a. de tools van Google voor ingezet, maar dus alleen voor interne doeleinden
  • de website 030witgoedreparatie is een product van HQ Leads bv, KVK 73910600 , Haarlem te bereiken via info@hq-leads.com hier vindt u de privacyverklaring/AVG/GDPR van HQ Leads, die dus ook van toepassing is op deze website.

Disclaimer

030witgoedreparatie® is een product van HQ Leads B.V. HQ Leads B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze website op welke manier dan ook. Ondanks de constante zorg en aandacht die 030witgoedreparatie.nl® aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website www.030witgoedreparatie.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 030witgoedreparatie.nl (ook niet via een eigen netwerk). 030witgoedreparatie® kan er niet voor instaan dat de informatie op www.030witgoedreparatie.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 030witgoedreparatie® cq HQ Leads BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.030witgoedreparatie.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.030witgoedreparatie.nl te kunnen raadplegen.